Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost staveb z hlediska elektroinstalačních rozvodů

Požární bezpečnost staveb z hlediska elektroinstalačních rozvodů

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
všechny autorizované osoby, zástupci orgánů státní správy
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
OK ČKAIT Karlovy Vary
Přednášející (pracoviště)
Petr Babor, PROMAT s.r.o.
Hlavní odborné téma – program akce
1. Představení firmy PROMAT s.r.o.
2. PBS - základní pojmy
3. Těsnění prostupů kabelů
4. Požární uzávěry před elektrospotřebiče
5. Kabelové kanály s požární odolností
6. Retardace šíření plamene po povrchu
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Projektování a realizace rozvodů elektroinstalací v budovách a jejich protipožárních úprav.