Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost stavebních objektů

Požární bezpečnost stavebních objektů

Druh akce
Konference
Trvání
8 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, odborníci z oblasti požární ochrany, státní správa
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník na CD
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Bebčák, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Odborníci z VŠB - TU Ostrava, PAVUS, HZS ČR
Hlavní odborné téma – program akce
Na konferenci zazní celkem 9 přednášek odborníků z oblasti požární bezpečnosti staveb. Všechna témata vychází z hlavního tématu, budou se týkat např.
- aplikací zkoušek požární odolnosti stavebních konstrukcí
- řešení požární bezpečnosti silničních a železničních tunelů
- inženýrského přístupu při řešení operativně taktické studie PBS
- technické normalizace a státního zkušebnictví v řešení PBS
- novelizace vyhlášky o požární prevenci
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

NOVÉ PŘÍSTUPY ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB