Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost stavebních objektů

Požární bezpečnost stavebních objektů

Druh akce
Konference
Trvání
8 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, odborníci z oblasti požární ochrany, státní správa
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník na CD
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Bebčák, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Odborníci z VŠB - TU Ostrava, PAVUS, HZS ČR
Hlavní odborné téma – program akce
V rámci programu budou přednášena následující témata:
- Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení
- Certifikace systémů požárně bezpečnostních zařízení - EPS s důrazem na zařízení dálkového přenosu
- Připravovaná novela Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a využívání technických návodů pro certifikaci požárně bezpečnostních zařízení
- Zajímavé stavby z pohledu požární bezpečnosti staveb v ČR v roce 2015
- Požární inženýrství
- Změny v ČSN v oblasti požární bezpečnosti staveb
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

XIV. ročník konference Požární bezpečnost stavebních objektů, hlavní téma: Požárně bezpečnostní zařízení - schvalování a jejich provoz.