Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární ochrana 2015

Požární ochrana 2015

Druh akce
Konference
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, odborníci z oblasti požární ochrany, státní správa
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník na CD
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc. dr. Ing. Michail Šenovský
Přednášející (pracoviště)
Odborníci z VŠB - TU Ostrava, PAVUS, HZS ČR
Hlavní odborné téma – program akce
Jednání konference proběhne v těchto sekcích: Požární prevence, Požární represe, Zkušebnictví a certifikace v požární ochraně, Výzkum a vývoj v požární ochraně, Protivýbuchová prevence, Civilní nouzová připravenost, Bezpečnost osob a majetku
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

INŽENÝRSKÝ PŘÍSTUP K OCHRANĚ OSOB A MAJETKU