Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární ochrana 2016

Požární ochrana 2016

Druh akce
Konference
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, odborníci z oblasti požární ochrany, státní správa
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník na CD
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Přednášející (pracoviště)
Odborníci z VŠB - TU Ostrava, PAVUS, HZS ČR
Hlavní odborné téma – program akce
Jednání konference proběhne v těchto sekcích: Požární prevence, Požární represe, Civilní nouzová připravenost, Protivýbuchová prevence, Bezpečnost osob a majetku, Věda a výzkum v požární ochraně, Zkušebnictví a certifikace v požární ochraně, Mladá věda
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Mezinárodní konference zaměřená na nejnovější poznatky a zkušenosti z oblasti požární ochrany, bezpečnostního inženýrství, zkušebnictví a certifikace, krizové připravenosti, atd.