Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární předpisy ve vztahu k projektové dokumentaci+poskytování osobní a věcné pomoci rámci IZS

Požární předpisy ve vztahu k projektové dokumentaci+poskytování osobní a věcné pomoci rámci IZS

Druh akce
Přednáška
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Členové ČKAIT a ČSSI, veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Milan Havlišta
Přednášející (pracoviště)
por. Vítězslav Šolc, DiS., kpt. Ing. David Petřík - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Hlavní odborné téma – program akce
Obsah požárně bezpečnostního řešení v různých stupních dokumentace po novele právních předpisů. Požadavky na zpracování PBŘ ze strany HZS + Systém poskytování osobní a věcné pomoci při společném zásahu složek IZS

Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Obsah požárně bezpečnostního řešení v různých stupních dokumentace po novele právních předpisů. Požadavky na zpracování PBŘ ze strany HZS + Systém poskytování osobní a věcné pomoci při společném zásahu složek IZS