Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Práva a povinnosti při realizaci stavby zhotovitele a stavbyvedoucího

Práva a povinnosti při realizaci stavby zhotovitele a stavbyvedoucího

Druh akce
Přednáška
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Členové ČKAIT, ČSSI, odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Milan Havlišta
Přednášející (pracoviště)
Jiří Doležal - stavitel
Hlavní odborné téma – program akce
Provádění staveb
zhotovitel stavby/stavební podnikatel - oprávnění, hlavní požadavky, povinnosti, odpovědnost,
zabezpečení odborného vedení provádění stavby,
určení stavbyvedoucího, jeho kvalifikační a jiné předpoklady.
Stavbyvedoucí - povinnosti a odpovědnost (podrobně).
Sankce vůči stavebnímu podnikateli a stavbyvedoucímu.
Nedostatky zjišťované stavebními úřady při kontrolní činnosti.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Provádění staveb
zhotovitel stavby/stavební podnikatel - oprávnění, hlavní požadavky, povinnosti, odpovědnost,
zabezpečení odborného vedení provádění stavby,
určení stavbyvedoucího, jeho kvalifikační a jiné předpoklady.
Stavbyvedoucí - povinnosti a odpovědnost (podrobně).
Sankce vůči stavebnímu podnikateli a stavbyvedoucímu.
Nedostatky zjišťované stavebními úřady při kontrolní činnosti.