Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pravidla provedení řemeslných oprav nebo restaurování při obnově kulturní památky

Pravidla provedení řemeslných oprav nebo restaurování při obnově kulturní památky

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, studenti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
ne
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jelínek; Ing. Vaňková
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Horymír Kubíček
Hlavní odborné téma – program akce
1. Pojmy restaurování, konzervace, obnova, rekonstrukce, umělecká řemesla, klasická řemesla, povolení k restaurování kulturní památky a třídník specializací restaurátorských prací
2. Postupy a prostředky k zachování podoby, materiálu a rázu staveb v památkově chráněném území (barevnost fasád, obnova architektonických detailů vč. štukové výzdoby, výplně otvorů, střešní krytina a oplechování, prezentace historické výzdoby, aj.)
3. Restaurátorské průzkumy a záměry, závěrečná restaurátorská zpráva
4. Rizika prací při obnově kulturních památek (rozsah průzkumu před restaurováním, možné ztráty autentického materiálu a výrazu chráněných staveb, konzervace patiny času vers. kouzlo novosti, rizika užití nových technologií, aj.)
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Rizika prací při obnově kulturních památek (rozsah průzkumu před restaurováním, možné ztráty autentického materiálu a výrazu chráněných staveb, konzervace patiny času vers. kouzlo novosti, rizika užití nových technologií, aj.)