Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Právní předpisy a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí

Právní předpisy a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
autorizované osoby
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jana Lepičová
Přednášející (pracoviště)
RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc., Mgr. Radomír Mužík
Hlavní odborné téma – program akce
• Historie procesu posuzování vlivů na životní prostředí
• Proces podle zákona č. 244/1992 Sb.
• Proces podle zákona č. 100/2001 Sb.
• Vazba procesu posuzování vlivů na životní prostředí na zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1192 Sb. – Natura 2000
• Změny, které přinesla novela zákona č. 39/2015 Sb.
• Praktický příklad procesu posuzování vlivů na životní prostředí na vybrané silniční stavbě
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Přednáška je zaměřena na proces posuzování vlivů na životní prostředí v České republice. Bude provedeno porovnání procesu podle zákona č. 244/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. s důrazem na změny, které přinesla novela zákona č. 39/2015 Sb., která nabyla účinnosti 1. dubna 2015