Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Právní předpisy v praxi investora, projektanta a stavební firmy

Právní předpisy v praxi investora, projektanta a stavební firmy

Druh akce
seminář
Trvání
7 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Pracovníci všech oblastí investiční výstavby – stavebník/zadavatel (investoři), projektanti, zhotovitelé i pracovníci stavebních úřadů
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
skripta
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ludmila Zahradnická CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Ludmila Zahradnická CSc.
Hlavní odborné téma – program akce
o Charakteristika dílčích fází výstavby
o Poslání a vzájemné vazby účastníků výstavby
o Přehled právních předpisů ve stavebnictví, jejich charakteristika a systematické uspořádání
o Stavební zákon (SZ) – se zdůrazněním změn v aktualizovaném znění 2012
o Prováděcí předpisy k SZ ve změnách 2012/2013
o Právní a jiné předpisy v dopravním stavitelství
o Veřejný zájem – pravomoci stavebního úřadu
o Dozorová činnost ve stavebnictví
o Úloha dotčených orgánů a jejich právní předpisy
o Požadavky životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě a provádění staveb
o Právní požadavky a jejich plnění v praxi stavebníka, projektanta a zhotovitele stavby
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je předat posluchačům základní znalosti a i podklady v právních předpisech potřebné pro plnění jim přidělených odpovědností a pravomocí ve stavební praxi.
V 1. části semináře jsou podány základní informace o právních požadavcích v průřezu všech fází přípravy a realizace staveb. Se zaměřením na aktuální stav 2013 je podán výklad stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Jsou zdůrazněny vazby stavebního zákona na další zákonné předpisy a uvedeny jejich konkrétní ustanovení ve vztahu ke stavebnictví. Dále jsou uvedeny i právní předpisy, které tvoří základ pro dozorovou činnost státních a správních orgánů prováděnou ve stavebnictví.
2. část semináře je ve vazbě na jeho 1. část zaměřena na konkrétní povinnosti základních účastníků výstavby – stavebníka, projektanta a zhotovitele při plnění právních požadavků a to konkrétně v části třetí stavebního zákona, to je ve stavebním řádu, v jeho prováděcích předpisech a v navazujících zákonech.