Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Předpínaná nosná konstrukce budovy Trimaran, Praha 4, Pankrác

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele:Ing. Miloslav Smutek, Ph. D., č.č. 0003778
Obor (specializace):Statika a dynamika staveb
Spoluautoři:Ing. Rostislav Mazáč, Ing. Vladimír Janata, CSc, Ing. Jan Včelák, Ing. Ladislav Kubát, Ing. Dalibor Gregor Ph.D
Název firmy přihlašovatele:RECOC, spol. s r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři:OK Praha

Anotace:

Nová administrativní budova Trimaran s celkovou podlažností sedmi nadzemních a čtyř podzemních pater v sobě ukrývá a zároveň dává na obdiv řadu předpínaných železobetonových a ocelových prvků, které dohromady tvoří unikátní nosný konstrukční systém. Stavba zabírá celkovou plochu cca 82 x 75 m a část budovy je právě přes předpínanou ocelovou superkonstrukci zavěšena nad sousedním objektem.