Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Předpis SŽDC S3 Železniční svršek po novelizaci

Předpis SŽDC S3 Železniční svršek po novelizaci

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO v oboru dopravních staveb, odborníci pro projektování,stavbu a udržování železničních tratí
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sylabus
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc.ing. Otto Plášek, PhD
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jan Čihák, SŽDC, s.o., ing. Martin Táborský, SŽDC, s.o.
Hlavní odborné téma – program akce
1. Koncepce změn provedených v novelizované předpisu SŽDC S3.
2. Změny v oblasti uspořádání železničního svršku, konstrukce a konstrukčních prvků svršku.
3. Nové požadavky na geometrické parametry koleje a na prvky železničního svršku.
4. Upozornění na významné rozdíly oproti předchozímu stavu.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

1. 10. 2014 vstoupil v platnost novelizovaný předpis SŽDC S13 železniční svršek, který představuje základní dokument pro všechny, kteří se zabývají projektováním, stavbou a údržbou železničních tratí. Novelizovaný předpis obsahuje řadu důležitých změn. Cílem semináře je seznámit účastníky s těmito změnami.