Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Předpjaté betony

Předpjaté betony

Místo: aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice)
Čas: 13-17 hod.
Přednášející:
Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., ČVUT, FS, Katedra betonových a zděných konstrukcí a
Ing. František Košán, Pontex, spol. s r.o., středisko České Budějovice
Program:
Základní idea a vybrané teoretické problémy navrhování předpjatých konstrukcí.
Navrhování prvků a konstrukcí z předpjatého betonu – teorie působení a specifika návrhu konstrukcí z předpjatého betonu, statické chování, základní silové předpoklady působení, výpočetní metody a modely, vliv postupu výroby a výstavby na fungování konstrukcí, ztráty předpětí, staticky určité a neurčité konstrukce.
Předpjatý beton v mostním stavitelství, zejména v regionu.
Dříve navrhované mostní konstrukce z přepjatého betonu:
Roky 1956 až 1958: nosníky MPD z dodatečně předpjatého betonu, příčně sepnuté.
Rok 1958: Most ev. č. 156-001 přes Vltavu v Č: Budějovicích. Atypické nosníky z dodatečně předpjatého betonu příčně předepnuté v místě mostovky a příčníků, rozpětí 40,18 m. Dosud v provozu, v roce 1998 statický přepočet zatížitelnosti. Na povodní straně přitížený vodovodním potrubím DN 500 mm.
Nosníky KA-61, KA-73, I-62, I-73 z dodatečně předpjatého betonu, vzájemně spojené dobetonováním spár mezi nosníky.
Segmentové mosty: SSaŽ, Vojenské stavby.
Monolitické mosty z dodatečně předpjatého betonu. Most ev. č. 156-001 Koloděje nad Lužnicí
Oprava mostů z přepjatého betonu na základě statického výpočtu zatížitelnosti a diagnostického průzkumu mostu:
- nová nosná konstrukce
- zesílení volnými kabely
- nebo jen nová izolace a mostní svršek (most ev. č. 156-001 Koloděje nad Lužnicí)
Nyní navrhované mostní konstrukce z přepjatého betonu :
Monolitické deskové, trámové, komůrkové mosty z dodatečně předpjatého betonu
Dodatečně předepnuté nosníky spřažené s monolitickou železobetonovou deskou (deskové nosníky, nosníky T-93, nosníky PETRA).
Předem předepnuté nosníky spřažené s monolitickou železobetonovou deskou.
Předem předepnuté nosníky z UHPC (moderní konstrukce, lávka v Táboře).

Termín
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0102112 Ing. Daniel Kadlec
2 0102007 Ing. Milan Hojgr
3 0100356 Ing. Vladimír Boršek
4 0101552 Petr Šlemar
5 0100044 Ing. Zdeněk Levý
6 0102113 Ing. Libor Dušek
7 0101991 Pavel Kačírek
8 0101527 Martin Lukš
9 0100046 Ing. Zdeněk Trávníček
10 0102012 Petr Snížek
11 0101675 Ing. Hynek Brázda
12 0102551 Ing. Emanuel Novák
13 0102122 Mgr. Václav Škopek
14 0100005 Ing. Jan Jelínek
15 0100345 Ing. Josef Pejchal
16 0102497 Ing. František Vaněček
17 0100065 Ing. Jaroslav Hejl
18 0102517 Ing. Jan Basík