Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Přehled seminářů CŽV OK Praha ‒ jaro 2020

Přehled seminářů CŽV OK Praha ‒ jaro 2020

semináře CŽV jaro 2020 – oblast Praha ČKAIT
 1. Novela stavebního zákona
  28.1.2020
  přednášející: Ing. Žanet Hadžić
  moderátor: Ing. Bukovský

 2. Umisťování a povolování staveb podle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 416/2009 Sb. podle právní úpravy k 1.1.2020
  29. 1.
  přednášející: Mgr. Ilona Šupejová
  moderátor: Ing. Novotný

 3. Daně – změny a informace pro rok 2019
  30.1.
  přednášející: Ing. Radim Dvořák
  moderátor: Ing. Špačková

 4. Dozory ve výstavbě
  10.2.
  přednášející: Ing. Jindřich Pater

 5. Navrhování zděných staveb - seminář + webinář
  11. 2.
  přednášející: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
  moderátor: Ing. Bořek

 6. Vady a poruchy šikmých střech
  12.2.
  přednášející: Ing. Marek Novotný, Ph.D.
  moderátor: Ing. Novotný

 7. Autorizované osoby a projekty s využitím BIM - seminář + webinář
  13.2.
  přednášející: Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Odborná rada pro BIM (CzBIM)
  moderátor: Ing. Synek

 8. Cena jako nástroj ve stavební profesi - seminář + webinář
  18.2.
  přednášející: Mgr. Magdalena Čevelová, MBA

 9. Nezdařené opravy panelových staveb
  4.2.
  přednášející: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., Ing. Václav Petráš, Ph.D.
  moderátor: Ing. Bořek

 10. Poruchy vozovek, jejich příčiny a způsob opravy - seminář + webinář
  24.2.
  přednášející: Ing. Jan Zajíček

 11. Novela stavebního zákona
  10.3.
  přednášející: Ing. Žanet Hadžić
  moderátor: Ing. Komínek

 12. Rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze - seminář + webinář
  11.3.
  přednášející: Mgr. Václav Mikule, Jan Kučera, Ing. David Čech
  moderátor: Ing. Pukl

 13. Komíny
  12.3.
  přednášející: Ing. Václav Petráš, Ph.D., Ing. Valtr Sodomka

 14. Umisťování a povolování staveb podle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 416/2009 Sb. podle právní úpravy k 1.1.2020
  23.3.
  přednášející: Mgr. Ilona Šupejová

 15. TNI k ČSN 33 2000- 6 ed.2 spolu s následnou změnou pro elektroprojektanty a dozory
  24.3.
  přednášející: Ing. Miloslav Valena

 16. Práva, povinnosti a odpovědnosti účastníků výstavby – projektant, stavbyvedoucí, TDS, stavební dozor, koordinátor BOZP
  26.3.
  přednášející: Ing. Jindřich Pater
  moderátor: Ing. Novotný

 17. Navrhování vozovek - seminář + webinář
  6.4.
  přednášející: Ing. Jan Zajíček
  moderátor: Ing. Komínek

 18. Praktické zkušenosti ze znalecké činnosti v oboru vzduchotechnika
  21.4.
  přednášející: doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Petr Blasinski, Ph.D.
  moderátor: Ing. Keim

 19. Požární bezpečnost staveb
  23.4.
  přednášející: plk. Ing. Michal Valouch, pplk. Ing. Tomáš Pavlík
  moderátor: Ing. Špačková

 20. Umisťování a povolování staveb podle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 416/2009 Sb. podle právní úpravy k 1.1.2020
  5.5.
  přednášející: Mgr. Ilona Šupejová

 21. HL – systémová řešení odtoků pro ploché střechy, terasy, těsnicí manžety (komerční)
  6.5.
  přednášející: Ing. Jaroslav Maňas, Tom Zelený

 22. Systémová integrita požárně bezpečnostních zařízení v projektové dokumentaci a praxi
  18.5.
  přednášející: Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA
  moderátor: Ing. Špačková

 23. Novela stavebního zákona
  19.5.
  přednášející: Ing. Žanet Hadžić
  moderátor: Ing. Synek
10. 02. 2020