Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Příprava a provádění stavebních prací

Příprava a provádění stavebních prací

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
pro pracovníky stavebních firem, stavební úřady,stavební veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sylaby zpracované lektory
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing.Boris Biely
Přednášející (pracoviště)
Ing.Yvetta Diaz,Ing.Jitka Vlčková,Ing.Boris Biely,VUT v Brně,Fakulta stavební,Ústav technologie,mechanizace a řízení staveb
Hlavní odborné téma – program akce
1.Téma - Vady a poruchy na stavbách
2.Téma- BOZP
3.Téma - Veřejné zakázky, stavební deník, rozpočtování stavebních prací
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seznámit účastníky s problematikou řízení stavebních činností, vady a poruchy staveb, bezpečnost a ochrana zdraví při práci
na stavbách, veřejné zakázky, rozpočtování staveb