Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Příprava stavby pro uvedení do užívání z hlediska PBS se zaměřením na napájení požárně bezpečnostních zařízení elektrickou energií

Příprava stavby pro uvedení do užívání z hlediska PBS se zaměřením na napájení požárně bezpečnostních zařízení elektrickou energií

Pořadatel

Druh akce
Seminář školení
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti požární bezpečnosti staveb, pracovníci HZS, projektanti stavební části, pracovníci provádějící inženýrskou činnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 730848; vyhláška 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., vzorové dokumenty – doklad o montáži, doklad o kontrole provozuschopnosti apod., nařízení vlády 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpis
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Bebčák PhD.,
Přednášející (pracoviště)
Ing. Petr Bebčák PhD.,
Hlavní odborné téma – program akce
 Legislativní požadavky na uvedení stavby do užívání,
 Projektová dokumentace pro uvedení stavby do užívání,
 Role projektanta požárně bezpečnostního řešení ve vztahu k uvedení stavby do užívání,
 Požárně bezpečnostní zařízení – vysvětlení pojmů,
 Uvádění požárně bezpečnostních zařízení do trvalého užívání,
 Doklady požárně bezpečnostních zařízení k uvedení stavby do užívání,
 Kabelové trasy dle ČSN 730848,
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je seznámení účastníků s řešením problematiky elektrických kabelových rozvodů a rozvaděčů z hlediska požární bezpečnosti. Účastníci budou seznámeni se způsobem zkoušení el. Rozvaděčů a jaké parametry jsou hlídány. V závislostech na parametrech bude vysvětleno, kde mohou být rozvaděče daného typu instalovány. Účastník bude seznámen s problematikou použití elektrických rozvaděčů z hlediska požární bezpečnosti, včetně informací o konkrétních výrobcích. V semináři bude vysvětlena problematika třídy funkčnosti kabelových tras a systému napájení požárně bezpečnostních zařízení.