Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Problematika kvality elektřiny přenášených výkonů z pohledu energetického specialisty

Problematika kvality elektřiny přenášených výkonů z pohledu energetického specialisty

Druh akce
seminář
Trvání
8 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
energetičtí specialisté, poradci sítě EKIS, odborná veřejnost
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Martin Škopek, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Martin Škopek, Ph.D., Ing. Tomáš Nazarčík, Ing. Václav Mužík, prof.Ing. Ivo Doležal, SCs., Ing. Vladimír Vajnar, doc.Ing. Miloslava Tesařová, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
Zahájení semináře v 8.30 hodin.
Seminář bude v rozsahu šesti samostatných bloků a každý blok semináře bude zajištěn odborníkem z dané oblasti s dlouhodobými zkušenostmi (odborníci vyučujících na Fakultě elektrotechnické ČVUT Praha a Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni).
Po ukončení každého bloku bude ponechán dostatečný časový prostor pro diskusi.
Předpokládané ukončení semináře 16:30 hodin.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

- Výtah z energetické legislativy, norem a terminologie;
- Přenosová soustava v ČR, distibuční systémy, standardní a nestandardní provozní stavy a jejich klasifikace, možnosti řešení kritických situací většího rozsahu;
- Kvalita elektrické energie - napětí, kmitočet, obsah harmonických, měření a řízení těchto veličin, vliv jejich odchylek na kvalitu a funkčnost elektrizační soustavy a činnost spotřebičů;
- Harmonické, jejich původ, šíření a možnosti eliminace. Pasivní a aktivní filtry a jejich nasazování do systému;
- Ochranné a jisticí systémy v distribučních soustavách a v sítích nízkého napětí;
- Hospodárnost odběru elektrické energie. Kompenzace účiníku a její základní způsoby;