Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

PROBLEMATIKA ODLUČOVAČŮ LEHKÝCH KAPALIN, LAPAČŮ TUKŮ

PROBLEMATIKA ODLUČOVAČŮ LEHKÝCH KAPALIN, LAPAČŮ TUKŮ

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanty, pracovníky životního prostředí, pracovníky správců toků
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník, CD
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Klartec SK
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Martin Karlubík
Hlavní odborné téma – program akce
8,30-9,00 hod prezentace
9,00-9,15 hod účel konání semináře a jeho cíl
9,15-9,45 hod zákon o stavebních výrobcích NAŘÍZENÍ VLÁDY č.305/2011
zákon o vodách 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
9,45-10,30 hod požadavky úřadů na projektanty norma EN 858-1
10,30-10,45 hod přestávka
10,45-12,00 hod seznámení s normou EN 858 ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN
12,00-12,30 hod oběd
12,30-12,45 hod konkrétní příklady nepoužití nařízení vlády,norem, metodiky
12,45-13,15 hod norma EN 1825 LAPAČE TUKŮ
13,15-13,45 hod dopad na životní prostředí, příklady správného použití
13,45-14,00 hod shrnutí, diskuse
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

odlučovače lehkých kapalin - norma 858, lapače tuků norma 1825