Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

PROBLEMATIKA VNITŘNÍCH ROZVODŮ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

PROBLEMATIKA VNITŘNÍCH ROZVODŮ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Pořadatel

Druh akce
Seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, plánovači
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěná publikace "Příručka pro projektování a návrh NGA sítí, 1. díl"
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Kliner
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Kliner, Ing. Libor Tengler
Hlavní odborné téma – program akce
1. Úvod a program školení
Krátké shrnutí organizace a programu.
Přednášející: Pavel Vočka
2. Povinnost budování fyzické infrastruktury u nových staveb
Co přinese transpozice SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/61/EU (ze dne 15. května 2014) o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.
Přednášející: Jiří kliner
3. Infrastruktura a služby
Dlouhodobá perspektiva a strategie budování sítí.
Přednášející: Pavel Vočka
4. Základní principy a komponenty optických sítí
úvod do vláknové optiky, optická vlákna, typy, specifikace, použití, spojování vláken
optické vláknové jednotky, mikrokabely a kabely
plastová infrastruktura a příslušenství
optické rozváděče
optické spojky
topologie optických přístupových sítí, P-P, GPON
Přednášející: Libor Tengler
4. Technologie budování vnitřních rozvodů v bytových domech
rozdělení bytových domů z pohledu budování vnitřních optických rozvodů
napojení vnitřního rozvodu na vnější síť
mikrotrubičkové systémy v bytových domech
kabely s vytažitelnými elementy (riser kabely)
EZ-Bend, alternativa instalačních metod používaných pro UTP kabeláž
Low Friction Kabely – využití obsazených chrániček pro budování optiky
vlákna vedená po omítce (neviditelné vlákno)
MiniCord – alternativa odolných kabelů EZ-Bend
univerzální kabeláž vedená po fasádě domu
patrové rozváděče pro postupné připojování zákazníků
návaznosti vnitřních rozvodů na sítě budované závěsnými kabely
Přednášející: Libor Tengler
5. příklady z praxe
konkrétní příklady vybudovaných sítí
fotografie z instalací
Přednášející: Petr Kolátor

Rozsah školení – 9:00 – 15:00, v průběhu školení jsou plánovány dvě přestávky (dopolední přestávka na kávu a přestávka na oběd, oběd v ceně školení)
Účastník školení získá publikaci "Příručka pro projektování a návrh NGA sítí, 1. díl" věnovaný problamatice vnitřních optických rozvodů v obytných domech
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Problematika budování vnitřních optických rozvodů v obytných domech s ohledem na připravované legislativní změny, rozdělení bytových objektů z pohledu metod budování vnitřních optických rozvodů, detailní přehled současných technologií a postupů budování vnitřních optických sítí, napojení na vnější komunikační sítě.