Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Proč se český veřejný investor nemůže chovat hospodárně?

Proč se český veřejný investor nemůže chovat hospodárně?

Ukazuje se, že Česká republika je jedinou zemí, která si sama nastavuje pravidla veřejného zadávání tak, aby v případě veřejných stavebních zakázek ztratila konkurenceschopnost ve srovnání s ostatními státy při čerpání dotací z EU. ČR je pravděpodobně jediným státem, který si preventivně zajišťuje svými pravidly a přístupem při zadávání a kontrole veřejných zakázek krácení dotací. Tato pravidla navíc neumožňují, aby se veřejný stavební investor mohl chovat účelně, hospodárně a efektivně.

Celý článek naleznete v časopise Stavebnictví.