Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Proces EIA v praxi

Proces EIA v praxi

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny

Klíčové slovo

Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Michael Trnka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
RNDr. Jiří Slouka, autorizace pro posuzování vlivů na životní prostředí, odborná způsobilost v oboru hydrogeologie
Hlavní odborné téma – program akce
1. EIA a legislativa – vývoj a aktuální stav
2. zákon 100/2001 Sb. v platném znění a jeho novelizace
3. proces EIA krok za krokem
4. zpracování oznámení záměru a dokumentace EIA
5. příklady z praxe v konfrontaci se závaznou metodikou.

Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Metodika procesu EIA je poměrně podrobně zakotvena v legislativě, konkrétně v zákoně 100/2001 Sb. Striktně vymezená metodika však nepostihuje dokonale všechny potřeby praxe ani všechny otázky možných dopadů na životní prostředí z hlediska posuzovaných aktivit. Některé problémy dosud přináší i návaznost na další řízení, což se snaží řešit novelizace zákona. Tato přednáška by měla přispět k ujasnění souvislostí v celém procesu, promítnutí legislativy do praxe a řešení otázek procesu EIA v praktickém kontextu výstavby.