Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Projektová příprava železničních investičních akcí

Projektová příprava železničních investičních akcí

Druh akce
Seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO v oboru dopravních staveb, projektanti, stavbyvedoucí, techničtí pracovníci zhotovitelských firem
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sylabus
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Otto Plášek, PhD, VUT Brno FAST
Přednášející (pracoviště)
Ing. Petr Zobal, Ing. Petr Vyskočil, Metroprojekt, a. s.
Hlavní odborné téma – program akce
Představení projektu zdvojkolejnění a elektrizace železniční trati Praha - Kladno a připojení letiště Ruzyně na železniční síť, přehled navržených řešení včetně informace o aktuálním stavu přípravy záměru. Seznámení se záměrem revitalizace regionální trati Praha - Čerčany s odbočkou do Dobříše. Rozsah stavby, dopravně-technologické návrhy a technické řešení.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je seznámit účastníky se stavem projektové přípravy chystaných stavebních záměrů na železniční dopravní cestě. Seminář bude zaměřen na akce "Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně" a "Revitalizace trati Praha - Vrané - Čerčany/Dobříš".