Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Projektování na železniční dopravní cestě 2014

Projektování na železniční dopravní cestě 2014

Druh akce
seminář
Trvání
2 dny

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
správy tratí, zhotovitelé staveb, vyučující oboru ŽS na VŠ a VOŠ, studenti, odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník přednášek
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jaroslav Horák, odborný učitel VOŠ a SPŠ Děčín, Ing. Klaudia Novorná, odborný učitel VOŠ a SPŠ Děčín
Přednášející (pracoviště)
viz program
Hlavní odborné téma – program akce
Středa 26. února 2014

8.30 Prezence účastníků
9.20 Zahájení semináře
Blok prezentací firmy SUDOP Praha a.s.
Dopravní politika ČR, činnost projektanta a realizace staveb
9.50 Prezentace SUDOP a.s. k 60. výročí trvání společnosti
Ing. Ivan Pomykáček
10.40 Studie proveditelnosti
Ing. Pavel Tikman
11.30 Geodetické podklady a inženýring
Ing. Roman Čítek
12.00 Geologický průzkum
RNDr. Petr Vitásek
13.30 Železniční tratě a uzly
Ing. Jiří Syrový
13.50 Mosty, zdi, propustky
Ing. Dana Jáňová
14.10 Tunely
Ing. Michal Gramblička
14.40 Zabezpečovací, sdělovací a elektrotechnická zařízení, včetně trakčního vedení
Ing. Martin Raibr
15.30 Oborová spolupráce, komplexnost PD, účast SUDOPU a.s. v obchodních soutěžích
Ing. Petr Lapáček
16.10 Realizace staveb – prezentace realizace vybraných staveb a objektů na českých koridorech, spolupráce se správci infrastruktury
Ing. Michal Gramblička, Ing. Syrový
16.40 Vývoj požadovaných technických parametrů železniční infrastruktury ve vazbě na projektování železničních tratí v ČR
Ing. Radek Trejtnar, Ing. Miroslav Veliš, SŽDC GŘ – 013

Čtvrtek 27. února 2014

8.00 Zahájení druhého dne semináře
8.20 Příprava a realizace vysokorychlostních staveb na Taiwanu
Ing. Josef Hendrych
8.40 Železniční uzel Přerov
Ing. Martin Raibr, SUDOP Praha a.s.
10.00 Praha - Kladno
Ing. Zobal, METROPROJEKT
10.40 Praha Holešovice – Praha Bubeneč
Ing. Michal Babič, IKP Consulting engineers s.r.o.
11.00 Navrhované metodiky pro kvalifikaci únosnosti konstrukčních komponent železničních tratí
Doc. Ing. Hana Krejčiříková,Csc., Ing. Břešťovský, Ing. Hřebíček, ČVUT Praha
11.20 Interakce koleje a mostu
Doc. Ing. Otto Plášek, PhD., VUT v Brně
11.40 Vybrané problémy v projektování kolejových staveb
Ing. Ladislav Minář, Kolejkonsult
12.00 Pripravované verejné terminály intermodálnej prepravy v Slovenskej republike
Ing. Ján Bušovský , firma Prodex Sk
12.20 Diskuse a zakončení semináře
Exkurze na rekonstrukci železničního mostu v Děčíně
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Hlavním tématem semináře konaného ve spolupráci se SUDOP Praha a.s. a dalšími projekčními organizacemi je projektování tratí železniční dopravní cesty. Soubor přednášek je určen jak pro posluchače, tak pro širokou odbornou veřejnost. Umožní poznat činnost projektanta jako hlavního účastníka investiční výstavby včetně profesní a technologické koordinace jednotlivých staveb.