Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Projektování a provádění betonových konstrukcí s ohledem na vznik trhlin

Projektování a provádění betonových konstrukcí s ohledem na vznik trhlin

Druh akce
kurz
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; autorizovaní stavební inženýři; autorizovaní inspektoři; pracovníci stavebních firem a investičních útvarů; architekti; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří; stavební dozor; studenti VŠ
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady k přednáškám
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Václav Pumpr, CSc.; Ing. Richard Schejbal; Ing.Miloslav Smutek, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
• metody výpočtu šířky trhlin
• objemové změny a trhliny podle ČSN EN 1992-1-1 a ČSN 731208
• vliv trhlin na vodotěsnost
• možnosti sanace trhlin
• smluvní vztahy a reklamace trhlin
• příklady vad souvisejících se vznikem trhlin
• diskuse
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Kurz je zaměřen na problematiku objemových změn betonu a jejich vliv na vznik trhlin.