Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Projektování trubních sítí na modelu

Projektování trubních sítí na modelu

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ladislav Bukovský
Přednášející (pracoviště)
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA; Ing. Ján Škripko
Hlavní odborné téma – program akce
Jako nástroj pro projektování trubních sítí na modelu používáme program SiteFlow ®, který sami vyvíjíme. Prezentace bude rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na ukázky postupů spojené s projektováním na modelu, druhá část na ukázky využití modelů pro simulační modelování vodovodů a kanalizací.

Projektování trubní sítě založené na modelu je obdoba postupů BIM budovy a jiné stavby.

Projektování:
Jak eliminovat formální chyby způsobené paralelním zpracováním různých částí projektové dokumentace?
Je možné současně editovat trasu v situaci a niveletu v podélném profilu?
Jak si usnadnit život při tvorbě podélných profilů?
Je možné z modelu získat s malým úsilím výkaz výměr?
Může projektant ušetřit čas hromadným zpracováním dat, např. číslováním přípojek.
Proč model sítě ušetří čas při častých změnách v projektových dokumentacích?
Jak získat automaticky aktualizovanou tabulku dotčených pozemků?
Jak je možné projekt modifikovat do projektu skutečného provedení stavby?
Lze tato data předat do GISu budoucího provozovatele?

Simulační modelování vodovodů a kanalizací:
Jak pořídit data pro simulační model?
Je lépe pracovat se souřadnicemi a čísly jako v GIS nebo s pojmenovanými výběry a podélnými profily?
Jak jednoduše zkontrolovat správnost dat?
Jak rychle zanalyzovat výsledky simulačního modelování?
Jak posoudit vliv odlehčení na kvalitu vody v recipientu pomocí historických dešťů?

Diskuze
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Ideálním nástrojem pro projektování trubní sítě je takový nástroj, který umožní pracovat rychle, bez chyb a s návazností na parametry této sítě před a za projektovaným úsekem. Dnešní nejčastěji používané postupy toto úplně neumožňují. Řešení založené na modelu trubní sítě umožňuje v jednom prostředí stanovit koncepční řešení – navrhnout a ověřit správné parametry trubní sítě z hlediska dopravovaného média a poté vytvořit projekt. Tím, že jsou všechny parametry projektované trubní sítě provázané v modelu, při úpravách projektu eliminujeme chyby vzniklé paralelní prací na různých výkresových a tabulkových přílohách projektové dokumentace.