Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Projekty požárně bezpečnostního řešení staveb

Projekty požárně bezpečnostního řešení staveb

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Michael Trnka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
plk. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. – HZS Moravskoslezského kraje, náměstek pro
Hlavní odborné téma – program akce
1. nejčastější nedostatky projektů požárně bezpečnostního řešení staveb
- rozdělení do požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení odstupových
vzdáleností a požárně nebezpečného prostoru, zabezpečení stavby požární vodou,
technická zařízení a vzduchotechnika
2. konstrukce zateplení u stávajících a nových objektů - splnění požadavků požární
bezpečnosti staveb ČSN 73 0810, ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0834 a normy
související; materiálové a konstrukční provedení, vliv konstrukce zateplení na
konstrukční systém objektu
3. dle vývoje do listopadu 2014 –aktuální informace o změnách a tvorbě kodexu norem
požární bezpečnosti.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář bude zaměřen na požární bezpečnost staveb a s ní související problémy předkládané projektové dokumentace; konstrukce zateplení u stávajících a nových objektů z hlediska požární bezpečnosti; vývoj ČSN do konce listopadu 2014