Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Projekty požárně bezpečnostního řešení staveb

Projekty požárně bezpečnostního řešení staveb

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Michael Trnka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
plk. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. – HZS Moravskoslezského kraje, náměstek pro
Hlavní odborné téma – program akce
1. ČSN 73 0804 Z2-výrobní objekty (prezentace změn, dopady, zkušenosti s praktickou aplikací), postup prací na revizi ČSN 73 0810 a změně Z2 ČSN 73 0848, nová ČSN 73 0895 (transformace ZP 27/2008)
2. problematika vozidel s pohony na alternativní paliva-CNG, LPG z hlediska požární bezpečnosti.
- seznámení se s technickými a bezpečnostními opatřeními
- přehled právních předpisů a normativních požadavků pro objekty, kde lze předpokládat přítomnost vozidel s alternativními pohony (garáže, servisy, plnicí stanice)
- další související očekávané změny a vývoj v této oblasti
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář bude zaměřen na změny norem 73 0804 Z2, 73 0848 a novou normu 73 0895. Problematika vozidel s pohony na alternativní paliva-CNG, LPG z hlediska požární bezpečnosti.