Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY PRO VÝROBCE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY PRO VÝROBCE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanty, dodavatele a provozovatele ocelových konstrukcí.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
"Guide to the CE Marking" – příručka pro označování výrobků značkou CE.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Dušan Stavinoha, IWE
Přednášející (pracoviště)
Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Dušan Stavinoha, IWE
Hlavní odborné téma – program akce
1. Nová norma ČSN 73 2604 „Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb“ – revize ČSN 73 2601, účel normy a její návaznost, systém norem EN a ISO, zatřídění konstrukcí, dokumentace konstrukce, kontroly dokumentace, posudky a přepočty, prohlídky konstrukce, údržba a opravy, opatření u nevyhovujících konstrukcí
2. Revidovaná norma ČSN EN 1090-1 „Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1:
Požadavky na posuzování shody konstrukčních dílců“ - požadavky, způsob posuzování, posuzování shody, počáteční zkouška typu, systém řízení výroby, zatřídění a označování, značení výrobků, příprava specifikace dílce, posouzení systému řízení výroby, prohlášení o shodě, označení shody CE, štítek
3. Příručka „Guide to the CE Marking“ – příručka pro označování výrobků značkou CE, zpracovaná Technickou komisí TC 9 Evropské asociace ocelových konstrukcí
4. Provádění ocelových konstrukcí
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář si klade za cíl seznámit posluchače s posuzováním shody dle dle ČSN EN 1090-1 (označování výrobků značkou CE) a s normou pro kontrolu a údržbu ocelových konstrukcí.