Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

PROVÁDĚNÍ A KONTROLA SANACÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PROVÁDĚNÍ A KONTROLA SANACÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Druh akce
kurz
Trvání
4 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří, stavebních a aplikačních firem a investičních útvarů; architekti; autorizovaní inspektoři; stavbyvedoucí; stavební dozor;studenti VŠ a odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
tištěné podklady k přednáškám
Počet bodů
3.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Prof. Ing. Juraj Bilčík, CSc.; Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.; Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jan Hromádko; Ing. Pavel Hrůza; Ing. Václav Pumpr, CSc.; Dana Školová; Ing. Petr Tůma, Ph.D.; Ing. Jiří Zmek
Hlavní odborné téma – program akce
(1) Základy technologie betonu, nové trendy; (2) Fyzikálně mechanické vlastnosti betonu; (3) Vady a poruchy betonu z pohledu investora; (4) Předcházení vadám - možnosti dodavatele; (5) Posuzování zbytkové životnosti konstrukcí; (6) Diagnostika betonových konstrukcí; (7) Zkoušení sanačních hmot; (8) Povrchová ochrana betonu; (9) Certifikace sanačních materiálů; (10) Předúprava podkladu; (11) Základy sanačních technologií; (12) Injektáž; (13) Evropské normy pro sanace; (14) Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí; (15) Sanace vodárenských nádrží ČOV; (16) Příklady úspěšných sanací; (17) Principy zesilování; (18) Informace o autorizaci pro oblast sanací betonových konstrukcí; (19) Test, vyhodnocení, diskuse
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Čtyřdenní odborný kurz, zaměřený na problematiku sanací železobetonových konstrukcí. Posluchači budou seznámeni také se základy technologie a zkoušení betonu a s konkrétními příklady řešení různých případů sanací.