Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

PRŮMYSLOVÉ PODLAHY A JINÉ KONSTRUKCE Z DRÁTKOBETONU

PRŮMYSLOVÉ PODLAHY A JINÉ KONSTRUKCE Z DRÁTKOBETONU

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, pracovníci stavebních firem, osoby provádějící technický dozor a široká odborná veřejnost.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Materiály zpracované lektorem
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
Vláknobetony – typy vláken, materiálové charakteristiky,
Konstrukce z vláknobetonů – tunely, základové konstrukce, konstrukční aplikace..,
Konstrukce z vláknobetonů – průmyslové podlahy,
Typy průmyslových podlah - s řezanými spárami, bezespáré, na pilotách, předpjaté...,
Povrchy průmyslových podlah (hlazený beton, vsyp, epoxid...),
Podloží (zkoušení parametrů, požadavky, tepelné izolace,...),
Typy zatížení (bodové, plošné, liniové,...),
Regálové systémy,
Manipulační technika,
Metody výpočtu,
Zjednodušený způsob navrhování (Technical Report No. 34),
Drátkobeton (materiálové charakteristiky),
Drátkobeton x sítě - (výhody, nevýhody),
Realizace průmyslových podlah,
Chyby v návrhu a realizaci které mohou vést k poruchám,
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

V rámci semináře budou posluchači informováni o aktuální situaci v oblasti vláknobetonových konstrukcí a to od materiálových vlastností vláknobetonu přes současný výzkum a vývoj až po navrhování konstrukcí a jejich realizaci. Druhá polovina semináře bude věnována konstrukcím průmyslových podlah.