Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

PUBLIKACE – Otvory v panelových domech

PUBLIKACE – Otvory v panelových domech

Informační centrum ČKAIT vydalo publikaci Otvory v panelových domech.

Autoři (Jiří Witzany, Jaromír Vrba, Václav Honzík) rozdělili publikaci na čtyři části:

  1. Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov (Witzany).
  2. Zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov (Witzany).
  3. Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav (Vrba).
  4. Doporučený postup zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů v malorozponových soustavách (Honzík).

Publikace reaguje na skutečnost, že panelové domy jsou po roce 1989 navrhovány již jen výjimečně a zkušenosti, zejména mladších projektantů – statiků s problematikou panelových konstrukcí, jsou malé. Proto je třeba přivítat publikaci, díky které má být zlepšena informovanost nejen projektantů – autorizovaných osob, ale i pracovníků stavebních úřadů, kteří zásahy do nosných konstrukcí těchto domů povolují.

Představenstvo ČKAIT rozhodlo, že autorizované osoby ve vybraných oborech Statika a dynamika staveb a Pozemní stavby dostanou publikaci ZDARMA oproti podpisu. Publikace bude rozdávána na oblastních kancelářích, nebude rozesílána poštou.
Akce trvá do vyčerpání zásob.

Více informací ZDE.