Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

quick-mix Akademie 2016 - Řešení dilatačních spár

quick-mix Akademie 2016 - Řešení dilatačních spár

Pořadatel

Druh akce
Školící seminář pro realizační stavební firmy, prodejce stavebnin, projektanty a odb. veřejnost
Trvání
4 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Realizační stavební firmy, prodejci stavebnin, projektanti a odb. veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Bc. Tomáš Bůžek
Přednášející (pracoviště)
PhDr. Eduard Justa
Hlavní odborné téma – program akce
Odborná přednáška, vč. multimediálního doprovodu, příklady realizací, diskuze a dotazy.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Řešení dilatačních spár - Co jsou dilatace, proč dilatujeme, jejich funkce, postup při umisťování dilatační spár, návrh dilatačních spár.