Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI X. ročník

REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI X. ročník

Druh akce
konference
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
stavební firmy, projektanti, investoři, vlastníci objektů, zástupci bytových družstev i zástupci měst a obcí
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník v CD i tištěné podobě
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Kučera CSc.
Přednášející (pracoviště)
program bude sestaven na základě anotací dne 17 září. Předpokládá se přednesení 20-30 přednášek
Hlavní odborné téma – program akce
program akce bude přípravným výborem sestaven z došlých anotací dle tematických okruhů vyhlášených v předběžné pozvánce.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Tematické okruhy přednášek: Státní podpora a fondy EU v programovém období 2014 – 2020,Zkušenosti s energetickým hodnocením budov dle nové legislativy, Možnosti zajištění nízkoenergetického standardu bytového fondu, veřejných budov a staveb občanské vybavenosti, Specifika obnovy historicky cenných a památkově chráněných objektů, Zkušenosti s projektovou přípravou a realizací staveb, Úpravy již provedených zateplovacích systémů, Možné zásahy do nosných konstrukcí bytových a občanských staveb, Přestavby průmyslových objektů pro účely bydlení a služeb, Regenerace a udržitelný rozvoj stavění