Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

REKLAMACE A SPORY VE STAVEBNICTVÍ

REKLAMACE A SPORY VE STAVEBNICTVÍ

Druh akce
Kurz
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří, stavebních a aplikačních firem a investičních útvarů; architekti; autorizovaní inspektoři; stavbyvedoucí; stavební dozor; studenti VŠ a odborná veřejnos
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěný sborník přednášek
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Dr. Josef Černohlávek; Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Hlavní odborné téma – program akce
Osnova kurzu:

(1) Odpovědnost za vady díla a další právní aspekty smlouvy o dílo ve stavebnictví (Dr. Josef Černohlávek); (2) Úloha znalce ve sporu (Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.); (3) Diskuse (odpovědi na dotazy posluchačů v celém průběhu kurzu)
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Kurz je zaměřen na problematiku řešení sporů a reklamací ve stavebnictví.
Budou prezentovány zkušenosti z řešených případů a bude pojednáno o odpovědnosti za vady vzniklé na stavbách, a to včetně dopadů nového občanského zákoníku.
Hovořit se bude o úloze znalce ve sporu, zákonných požadavcích na znalecký posudek, přínosech posudku pro řešení sporů a příkladech řešených sporů a jejich průběhu.