Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

REKONSTRUKCE KOSTELA SV. MIKULÁŠE HRADEC KRÁLOVÉ ODBORNÁ EXKURZE

REKONSTRUKCE KOSTELA SV. MIKULÁŠE HRADEC KRÁLOVÉ ODBORNÁ EXKURZE

POZVÁNKA NA EXKURZI POŘÁDANOU OK ČKAIT, OP ČSSI, SPS Hradec Králové

REKONSTRUKCE KOSTELA SV. MIKULÁŠE HRADEC KRÁLOVÉ

která se koná dne 24. září 2019 ve 14.00 hod.

pod patronací Ing. arch. Jana Falty, vedoucího odboru památkové péče Magistrátu Hradce Králové

Oprava kostelíku začala před dvěma lety, a to nevšední metodou – termosanací. Zahřátím celého objektu na 70 stupňů Celsia po dobu 30 minut došlo k vyhubení dřevokazného hmyzu.
Jednalo se o první využití této technologie v Hradce Králové. Následovaly tesařské výměny poškozených konstrukcí a nové pokrytí šindelem.
Mobiliář byl demontován a odvezen do ateliéru k restaurování. Dále byly demontovány všechny staré rozvody z roku 1935 a byla provedena montáž nových, které zahrnují plynové hasící zařízení a stabilní zařízení na úpravu a sledování vnitřního klimatu stavby.
Na novém objektu nechybí hromosvod. Je zajímavý tím, že je skryt pod dřevěnou konstrukcí, takže návštěvník ho nevidí.
Unikátní dřevěná stavba ze 17. století pochází z Habury na východním Slovensku. V roce 1935 byl kostel rozebrán a transportován z Malé Polany, kam byl v 18. stol. přesunut do Hradce Králové. Chráněná památka patří k šesti kostelům přesunutým z východního Slovenska a z Podkarpatské Rusi.
Opravy vyšly na necelých 19 milionů korun. Město kostel otevřelo v říjnu 2018 během oslav stého výročí vzniku republiky.

Počet účastníků omezen
Účast na základě předchozího přihlášení na adrese

http://www.cssi-cr.cz/hradec-kralove/op-hradec-kralove/rekonstrukce-kos…

Sraz účastníků
ve 14.00 hod u vstupní branky kostela v Jiráskových sadech

Termín
Celková kapacita
30