Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Research, Development and Innovation in Transport 2015 RDIT 2015 [Výzkum, vývoj a inovace v dopravě 2015]

Research, Development and Innovation in Transport 2015 RDIT 2015 [Výzkum, vývoj a inovace v dopravě 2015]

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
7 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Odborní představitelé komerční, akademické i výzkumné sféry z oblasti dopravy
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Pavel Vacek
Přednášející (pracoviště)
Akademičtí pracovníci vysokých škol ČR, SR
Hlavní odborné téma – program akce
Přednášky budou na téma:<br>
<ul>
<li>plánování dopravních spojení v území,
<li> konstrukce dopravních staveb (pozemní komunikace, konstrukce kolejové, letecké
a vodní dopravy),
<li>řízení a organizace dopravy,
<li>bezpečnost dopravy.<br>
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Výzkum a vývoj zaujímá stěžejní roli při formulování nových znalostí, vzniku nových produktů a technologických postupů. Nezbytností je souběžná tvorba týmů, kde dochází k rychlé výměně informací o řešené problematice.
Hlavním tématem konference je představení nových řešení v oblasti zajištění bezpečné, plynulé, ekologické a ekonomické dopravy. Konference bude organizována pod záštitou České silniční společnosti.