Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Řešení dopravy v připravovaném Metropolitním plánu

Řešení dopravy v připravovaném Metropolitním plánu

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Michael Trnka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jan Špilar - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Hlavní odborné téma – program akce
1. Kritéria pro posouzení dopravních záměrů z hledisek proveditelnosti, udržitelnosti a
vlivu na kvalitu veřejného prostoru a životního prostředí
2. Dopravní priority, odůvodnění
3. Koncepce automobilové dopravy, hlavní, nadřazená komunikační síť
4. Postavení veřejné dopravy, podíl na dělbě přepravní práce, preference kolejové
dopravy
5. Železniční doprava – napojení na evropskou železniční síť, zvýšení potenciálu městské
a příměstské dopravy, možnosti dalšího rozvoje
6. Cíle rozvoje pražské cyklistické infrastruktury, zapojení do městského veřejného
prostoru
7. Řešení dopravy v klidu, zejména systému P + R jakožto významného činitele
ovlivňujícího objem zbytné individuální dopravy ve vnitřním městě
8. Význam dopravní infrastruktury s kontextem ekonomické náročnosti pro obsluhu
rozvojových a transformačních území
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Zásady návrhu řešení dopravní infrastruktury, dopravní koncepce