Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

Druh akce
konference
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanty, technology, provozovatele ČOV, investory a státní správu
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník, cd, odborná tematická výstava – kalové hospodářství malých ČOV
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., doc. Ing. Milan Látal, CSc. Ing. Jan Foller
Přednášející (pracoviště)
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha, prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD., SVUT Bratislava, doc. Ing. Jitka Malá, PhD., VUT Brno, Dr. Ing. Marcus Hofken, Invent Gmbh, SRN, Ing. Vladimír Hlavačka, EVH, s.r.o. Slovensko, Ing. Jan Foller, VAS, a.s. Br
Hlavní odborné téma – program akce
Teorie a praxe účinného odstraňování nutrientů z komunálních odpadních vod, Ekonomika provozu velkého počtu malých ČOV- organizace, praxe a řešení, Speciální technologie na čistírnách odpadních vod, Monitoring provozu většího množství čistíren odpadních vod, Nové postupy v provozu kalových hospodářství, Dezodorizace stokových sítí
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Teorie a praxe účinného odstraňování nutrientů z komunálních odpadních vod, Ekonomika provozu velkého počtu malých ČOV- organizace, praxe a řešení, Speciální technologie na čistírnách odpadních vod, Monitoring provozu většího množství čistíren odpadních vod, Nové postupy v provozu kalových hospodářství, Dezodorizace stokových sítí