Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ŘEŠENÍ A TRENDY PRO SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

ŘEŠENÍ A TRENDY PRO SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, provozovatelé a investoři otopných soustav
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Přednášející (pracoviště)
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. a kolektiv (ČVUT v Praze); Ing. Jiří Sedláček, Petr Kartous, Jakub Ondráček (NIBE); Ing. Milan Langer, Ing. Michal Kučera, Hynek Aulehla (Danfoss); Ing. Jaroslav Oliva (DZD)
Hlavní odborné téma – program akce
8.30 Prezence účastníků
9.00 Zahájení semináře
Energetická náročnost budov v roce 2016
– prof. Kabele a kolektiv, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
NIBE:
Návrh systémů s tepelnými čerpadly NIBE
Schémata zapojení tepelných čerpadel NIBE v systémech pro vytápění – chlazení – větrání
Návrhový program NIBE DIM – porovnání energetické účinnosti tepelných čerpadel
vzduch – voda, země – voda
Novinky v sortimentu NIBE
DANFOSS:
Chytré novinky v oblasti regulace vytápění a vyvažování soustav
Družstevní závody Dražice:
Nová řešení ohřívačů a zásobníků TV – úpravy designu a technického provedení k zahájení štítkování zásobníků
Výhody ohřevu TV v kombinovaných akumulačních zásobnících NADO v6 a NADO v9
– způsoby zapojení v instalacích pro rodinné a bytové domy

12.50 Diskuse, závěr semináře
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Pořádající firmy NIBE ENERGY SYSTEMS CZ, DANFOSS a Družstevní závody Dražice si Vás dovolují pozvat na odborný seminář zaměřený na moderní technologie pro vytápění – inovace v oblasti regulace a vyvažování soustav, nová řešení ohřívačů a zásobníků TV a návrh systémů s tepelnými čerpadly NIBE.
Program semináře bude zahájen odbornou přednáškou „Energetická náročnost budov v roce 2016“. Od letošního roku byla zavedena povinnost stavět budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Přednáška lektorů ČVUT se zaměří na témata spojená s návrhem technických systémů
pro tyto budovy.