Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Řízení a kontrola stavebních zakázek - stavbyvedoucí

Řízení a kontrola stavebních zakázek - stavbyvedoucí

Pořadatel

Druh akce
certifikované školení
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
stavbyvedoucí
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
školící dokumentace
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Aleš Kučera, DiS.
Přednášející (pracoviště)
lektoři Aspe
Hlavní odborné téma – program akce
- nastavení parametrů programu, stavby
- tvorba položkového rozpočtu
- import soupisu prací
- jednoduché kalkulace
- tvorba dodatků ke stávajícím položkám, nově založené položky dodatkem
- tvorba zjišťovacího protokolu ZP
- převzetí položky na ZP, hromadné přebírání položek
- dodatečná změna ZP
- období čerpání a jejich zamykání
- metody tvorby pozastávky (procentem, hodnotou na ZP)
- způsoby tvorby zádržného (procentem, hodnotou na ZP)
- metody valorizace (měsíční, kvartální, roční, za období)
- tvorba dodatků ke stávajícím položkám, nově založené položky dodatkem
- fáze dodatku – návrhový, interní, investorský
- tvorba faktur, hromadné generování faktur dle ZP
- zálohové faktury, odečet záloh na faktuře
- tisk sestav potřebných pro sledování realizace stavby
- používané datové základny, vč. nového třídníku OTSKP – SKP
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Toto školení má za cíl ukázat jakým způsobem je možné zefektivnit řízení a kontrolu během realizace stavebních zakázek pomocí softwarového řešení. Důraz je kladen zejména na tvorbu a editaci zjišťovacích protokolů ze staveb a s tím spojené možnosti čerpání plánovaných prostředků. Dále se zaměřuje na metody valorizace, tvorby dodatků, pozastávek, faktur (včetně problematiky záloh) a tiskových výstupů.