Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Řízení (management) projektů spojených s výstavbou

Řízení (management) projektů spojených s výstavbou

Pořadatel

Druh akce
certifikované školení
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
stavbyvedoucí, technický dozor
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
školící dokumentace
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Aleš Kučera, DiS.
Přednášející (pracoviště)
lektoři Aspe
Hlavní odborné téma – program akce
- import/export soupisu prací, zjišťovacích protokolů, změnových listů, faktur z/do Aspe, XC4
- otevřený datový formát XC4 pro výměnu dat (soupisy provedených prací, změnové listy, faktury)
- hromadné přebírání položek na zjišťovacím protokolu (ZP)
- dodatečná změna ZP
- období čerpání a jejich zamykání
- tvorba faktur, hromadné generování faktur dle ZP
- zálohové faktury, odečet záloh na faktuře
- tisk sestav potřebných pro sledování realizace stavby
- tvorba časového plánu
- Přihlášení a více informací na www.aspe.cz
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Toto školení má za cíl ukázat jakým způsobem je možné zefektivnit řízení a kontrolu během realizace stavebních zakázek pomocí softwarového řešení. Důraz je kladen zejména na tvorbu a editaci zjišťovacích protokolů ze staveb a s tím spojené možnosti čerpání plánovaných prostředků. Dále se zaměřuje na metody valorizace, tvorby změnových listů, pozastávek a fakturace (včetně problematiky záloh) a tiskových výstupů.