Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Cílem rozdílové zkoušky je prověření odborných znalostí u uchazečů o autorizaci, kteří v oboru nedosáhli požadované vzdělání a podle současných právních předpisů se přesto mohou o autorizaci ucházet.

Výuka na některých technických vysokých a středních odborných školách je zaměřena na vzdělání okrajově zaměřené k oblasti převládající výuky (např. strojně technické, průmyslové školy s okrajovou výukou projektování a provádění staveb). Zákon v takových případech umožňuje uchazeči, aby potřebné znalosti k zamýšlené autorizaci prokázal zkouškou, ve které se podle § 8 odst. 7 písm. a) autorizačního zákona ověřují odborné znalosti, pokud nejsou v plném rozsahu součástí uchazečova odborného vzdělání. Zkouška je označována jako „rozdílová zkouška“. K žádosti o vyjímku ze vzdělání slouží krycí list absolvované praxe.

Účinnost od 1. 6. 2012