Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rozpočtování, kalkulace a sledování stavby s využitím IT

Rozpočtování, kalkulace a sledování stavby s využitím IT

Pořadatel

Druh akce
Kurz
Trvání
2 dny (8 hodin)
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Rozpočtáři, projektanti, stavbyvedoucí
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Cenové katalogy ÚRS
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Pavel Krajíček, ÚRS PRAHA, a.s.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Zabranský
Hlavní odborné téma – program akce
• Orientace v cenové databázi
• Vyhledávání položek
• Sestavení rozpočtu
• Tvorba výkazu výměr
• Práce s figurami
• Úpravy nabídek
• Práce s verzemi rozpočtu
• Tiskové výstupy z programu
• Elektronické výstupy (XLS, PDF)
• Importy /Exporty (XLS, XML)
• Kalkulace nákladů
• Limitky
• Nastavení kalkulačního vzorce
• Sledování prostavěnosti
• Tvorba vlastních oceňovacích podkladů
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Získání praktických dovedností v ovládání rozpočtového a kalkulačního SW KROS Plus při využití oceňovacích podkladů ÚRS.