Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rozpočtování, kalkulace a sledování zakázky s využitím IT

Rozpočtování, kalkulace a sledování zakázky s využitím IT

Pořadatel

Druh akce
kurz
Trvání
16 hodin

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Rozpočtáři, projektanti, investoři
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Katalogy cen stavebních prací ÚRS
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Pavel Krajíček, ÚRS PRAHA, a.s.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Zabranský, ÚRS PRAHA, a.s.
Hlavní odborné téma – program akce
• Orientace v cenové databázi
• Vyhledávání položek
• Sestavení rozpočtu
• Tvorba výkazu výměr
• Práce s figurami
• Úpravy nabídek
• Práce s verzemi rozpočtu
• Tiskové výstupy z programu
• Elektronické výstupy (xls, PDF)
• Importy /Exporty (xls, PDF, XML …)
• Kalkulace nákladů
• Limitky
• Nastavení kalkulačního vzorce
• Sledování prostavěnosti
• Tvorba vlastních oceňovacích podkladů
• Tvorba harmonogramu
• Řešení subdodávek
• Organizace a vyhodnocení výběrového řízení
• Práce s rozpočtovými ukazateli
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Kurzy typu B jsou zaměřeny na získání praktických dovedností v ovládání rozpočtového a kalkulačního programu KROS plus. Kurz B2 provede posluchače systémem KROS plus od základních činností až po pokročilé moduly a nadstavby za souběžného užití oceňovacích podkladů ÚRS PRAHA.