Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rozpočtování – stavební zakázky

Rozpočtování – stavební zakázky

Pořadatel

Druh akce
certifikované školení
Trvání
4 hodiny

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
rozpočtáři
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
školící dokumentace
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Aleš Kučera, DiS.
Přednášející (pracoviště)
lektoři Aspe
Hlavní odborné téma – program akce
- nastavení parametrů programu, stavby
- používané číselníky
- sestavení položkového rozpočtu
- zadání výkazu výměr položek (výpočet množství)
- výpočty vnitrostaveništních přesunů hmot, sutí
- přepočty cen
- hromadné změny položek, objektů
- tvorba dodatků a dodatkování položek
- fáze (typy) dodatku
- základní tiskové výstupy
- exporty / importy rozpočtů ve formátu ASPE, do/ze souborů MS Excel
- používané datové základny, vč. nového třídníku OTSKP – SKP
- popisovníky
- import a export datové základny ve formátu ASPE
- aktualizace datových základen dle rozpočtu
- tisky třídníku, potřeb
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem školení je získat odborné znalosti v oblasti rozpočtování stavebních zakázek za použití programu Aspe®, který nabízí komplexní řešení na přípravu, tvorbu i upravování rozpočtů. Uživatelé mají možnost si vyzkoušet sestavování rozpočtů různých typů cen, tvorbu dodatků, používání expertních třídníků a ceníků, import/export rozpočtů v různých formátech. V neposlední řadě se také prezentují odlišené tiskové výstupy.