Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ROZVODY PLYNU – DOPADY A ZHODNOCENÍ APLIKACE NOVÝCH POŽADAVKŮ NA JEJICH REALIZACI A PROVOZ

ROZVODY PLYNU – DOPADY A ZHODNOCENÍ APLIKACE NOVÝCH POŽADAVKŮ NA JEJICH REALIZACI A PROVOZ

Druh akce
školení
Trvání
7 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
montážní, instalační a servisní firmy zajišťující práce v oblasti plynových zařízení, revizní technici PZ, projektanti PZ
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník na CD
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
ČSTZ
Přednášející (pracoviště)
dle programu
Hlavní odborné téma – program akce
8.30 – 9.00 Prezence účastníků
9.00 – 10.45 Příklady z vyšetřování případů obecného ohrožení Policií ČR a soudy v oblasti domovních plynovodů a spotřebičů. Rozbor řešených případů výbuchů plynu, zásahů do spotřebičů, chybných prací na plynovodech, otravách spalinami apod.
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ
10.45 – 11.30 Změny v předpisech související s problematikou rozvodů plynu v budovách podle platné legislativy, ČSN EN 1775 a TPG 704 01.
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ
11.30 – 11.50 Přestávka na občerstvení
11.50 – 12.45 Bezpečnostní armatury pro rozvody plynu – preventivní ochrana vašeho zdraví a majetku.
Miroslav Kotrouš – IVAR CS
12.45 – 13.30 Společný oběd
13.30 – 14.30 Povinný systém prováděných zkoušek, ověřování a měření při revizích, uvádění instalovaných zařízení do provozu.
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ
14.30 – 15.30 Nové požadavky v oblasti požárních předpisů pro systémy rozvodů medií v budovách, utěsňování prostupů potrubí stavebními konstrukcemi, vedení potrubí chráněnými únikovými cestami, požárně nebezpečnými prostory apod. Přehled používaných materiálů pro požární ochranu vedení instalací.
Regionální zástupce firmy Promat s.r.o.
15.30 – 16.00 Diskuse, předání osvědčení, závěr školení.

Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

požadavky na projektování, stavbu a provoz rozvodů plynu