Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ROZVODY PLYNU – DOPADY A ZHODNOCENÍ APLIKACE NOVÝCH POŽADAVKŮ NA JEJICH REALIZACI A PROVOZ

ROZVODY PLYNU – DOPADY A ZHODNOCENÍ APLIKACE NOVÝCH POŽADAVKŮ NA JEJICH REALIZACI A PROVOZ

Druh akce
školení
Trvání
7 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
montážní, instalační a servisní firmy zajišťující práce v oblasti plynových zařízení, revizní technici PZ, projektanti PZ
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník na CD
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
ČSTZ
Přednášející (pracoviště)
dle programu
Hlavní odborné téma – program akce
8.30 – 9.00 Prezence účastníků
9.00 – 10.45 Příklady z vyšetřování případů obecného ohrožení Policií ČR a soudy v oblasti domovních plynovodů a spotřebičů. Rozbor řešených případů výbuchů plynu, zásahů do spotřebičů, chybných prací na plynovodech, otravách spalinami apod.
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ
10.45 – 11.30 Změny v předpisech související s problematikou rozvodů plynu v budovách podle platné legislativy, ČSN EN 1775 a TPG 704 01.
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ
11.30 – 11.50 Přestávka na občerstvení
11.50 – 12.45 Bezpečnostní armatury pro rozvody plynu – preventivní ochrana vašeho zdraví a majetku.
Miroslav Kotrouš – IVAR CS
12.45 – 13.30 Společný oběd
13.30 – 14.30 Povinný systém prováděných zkoušek, ověřování a měření při revizích, uvádění instalovaných zařízení do provozu.
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ
14.30 – 15.30 Nové požadavky v oblasti požárních předpisů pro systémy rozvodů medií v budovách, utěsňování prostupů potrubí stavebními konstrukcemi, vedení potrubí chráněnými únikovými cestami, požárně nebezpečnými prostory apod. Přehled používaných materiálů pro požární ochranu vedení instalací.
Regionální zástupce firmy Promat s.r.o.
15.30 – 16.00 Diskuse, předání osvědčení, závěr školení.

Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

požadavky na projektování, stavbu a provoz rozvodů plynu