Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Sanace 2016 - XXVI. mezinárodní sympozium

Sanace 2016 - XXVI. mezinárodní sympozium

Druh akce
sympozium
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projekční, realizační a investorská sféra, pedagogičtí pracovníci odborných středních a vysokých škol, studenti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník a CD
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Jan Tomek, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. Jan Tomek, CSc.; Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.; Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA; Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA; Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
Hlavní odborné téma – program akce
Stavební průzkum, diagnostika, projektování
Sanace a zesilování betonových konstrukcí, metody, technologické postupy, příklady
Statická spolehlivost objektů a aplikace trvale udržitelného rozvoje
Vady a poruchy betonových konstrukcí, kvalita a trvanlivost sanací
Technické, ekonomické, legislativní a ekologické aspekty sanací betonových konstrukcí
Pokročilé materiály a technologie pro sanace
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Sympozium Sanace vloni oslavilo čtvrtstoletí své existence. Při svém vzniku si dalo za cíl seznamovat odbornou veřejnost s nejnovějšími poznatky v oblasti sanací betonových konstrukcí. I letošní 26. ročník sympozia Sanace 2016, pro které zvolil vědecký výbor sympozia téma „Sanace a rekonstrukce objektů v kontextu památkové ochrany“, je členěn do tematických bloků, které pokrývají celý rozsah průběhu sanací a to od přípravných prací a diagnostiky, přes průběh a realizaci sanace, až po nové sanační materiály a nové technologické postupy sanací.