Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Sanace historických památek

Sanace historických památek

Druh akce
Přednáška
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Členové ČKAIT, ČSSI, odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Milan Havlišta
Přednášející (pracoviště)
Ing. Michael Balík, CSc., autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby
Hlavní odborné téma – program akce
Sanace spodní stavby hradu formou jílových izolací do vodního příkopu.
Izolace gotického mostu vysoko nad terénem

Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Sanace historických památek na příkladu gotických hradů v západních Čechách - vodní hrad Švihov a hrad Velhartice