Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Sanace nestabilních zateplení a zdvojování ETICS, ekonomické a legislativní aspekty. Upevňování předmětů na zateplení bez vzniku tepelných mostů.

Sanace nestabilních zateplení a zdvojování ETICS, ekonomické a legislativní aspekty. Upevňování předmětů na zateplení bez vzniku tepelných mostů.

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO pozemní stavby
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
ČKAIT Brno
Přednášející (pracoviště)
Jiří Klásek, produktový manažer STOMIX, spol. s r. o.
Hlavní odborné téma – program akce
14.45-15.00 prezence
15.00-15.15 přivítání
15.15-16.45 1. přednáška - Sanace nestabilních zateplení a zdvojování ETICS, ekonomické a legislativní aspekty
16.45-17.00 přestávka
17.00-18.00 2. přednáška - Upevňování předmětů na zateplení bez vzniku tepelných mostů
18.00- diskuse
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Sanace nestabilních zateplení a zdvojování ETICS, ekonomické a legislativní aspekty
V přednášce bude prezentováno statické zabezpečení nestabilních a zdvojených ETICS na plné smykové zatížení a zatížení působením větru i v případě nulové adheze lepicí hmoty k povrchu podkladů. Zdvojování ETICS v kontextu ČSN 73 2901, 73 2902 a 73 0810. Na konkrétním příkladu bude představeno ekonomické porovnání zdvojení ETICS pomocí systému STX.THERM SANA a demontáže původního ETICS s následnou instalací nového ETICS.
Upevňování předmětů na zateplení bez vzniku tepelných mostů
Přednáška představuje nové možnosti při upevňování zařízení a předmětů souvisejících s provozem budov na povrch zateplený pomocí ETICS. Důraz je kladen na plné odstranění tepelných mostů při ukotvení a vhodnost takových řešení i pro objekty v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu. Jedná se zejména o zařízení jako jsou součásti elektroinstalace (zásuvky, světla, vypínače, kamerové systémy), hromosvody a okapové svody; satelitní paraboly; markýzy, stříšky, okenice, zábradlí, reklamní vitríny.