Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Sanace nestabilních zateplení a zdvojování ETICS, ekonomické a právní aspekty upevňování předmětů na ETICS

Sanace nestabilních zateplení a zdvojování ETICS, ekonomické a právní aspekty upevňování předmětů na ETICS

Druh akce
Přednáška
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Členové ČKAIT, ČSSI, odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Milan Havlišta
Přednášející (pracoviště)
Bc.Jiří Klásek - produktový manažer, STOMIX, spol. s r. o.
Hlavní odborné téma – program akce
SANACE NESTABILNÍCH ZATEPLENÍ A ZDVOJOVÁNÍ ETICS, EKONOMICKÉ A LEGISLATIVNÍ ASPEKTY + UPEVŇOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ NA ETICS
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

1. část přednášky
V přednášce bude prezentováno statické zabezpečení nestabilních a zdvojených ETICS na plné smykové zatížení a zatížení působením větru i v případě nulové adheze lepicí hmoty k povrchu podkladů. Zdvojování ETICS v kontextu ČSN 73 2901, 73 2902 a 73 0810. Na konkrétním příkladu bude představeno ekonomické porovnání zdvojení ETICS pomocí systému STX.THERM SANA a demontáže původního ETICS s následnou instalací nového ETICS
2. část přednášky
Přednáška představuje nové možnosti při upevňování zařízení a předmětů souvisejících s provozem budov na povrch zateplený pomocí ETICS. Důraz je kladen na plné odstranění tepelných mostů při ukotvení a vhodnost takových řešení i pro objekty v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu. Jedná se zejména o zařízení, jako jsou součásti elektroinstalace (zásuvky, světla, vypínače, kamerové systémy), hromosvody a okapové svody; satelitní paraboly; markýzy, stříšky, okenice, zábradlí, reklamní vitríny.